OM OSS

Måndagsklubben bildades 2010 och kallades då Måndagsklubben CrossFit Falun. Föreningen gick med i Korpen för att kunna bli en RF-ansluten förening och 2013 gick föreningen även med i Svenska Styrkelyftförbundet och i Svenska Tyngdlyftningsförbundet

 

I dag har vi verksamhet i flera olika sektioner: Motion/CrossFit, Styrkelyft, Tyngdlyftning och Tävlingar/Arrangemang. Föreningens arrangerar motionsträningar på sommaren samt arrangerar tävlingar, bland annat MK Open, serietävlingar i styrkelyft och tyngdlyftning och vi brukar också arrangera klubbmästerskap.

Måndagsklubben IF fick sitt nuvarande namn 2016 eftersom vi under årens lopp hade expanderat och numer tävlar i flera discipliner. Detta ledde till att det var missvisande att ha "crossfit" i namnet vilket föranledde namnbytet.

Ett av föreningens stora mål har alltid varit att ha en plats där vi kan träna crossfit/ cirkelträning, tyngdlyftning och styrkelyft tillsammans. När Marcus Herou slog upp portarna till sitt nya gym (som också heter Måndagsklubben) i augusti 2016 så var vår önskan uppfylld. 
 
Måndagsklubben IF och Måndagsklubben Gym är två helt olika juridiska personer. Enklast är att förklara det som att Marcus äger och driver gymet, Måndgasklubben IF är en idrottsförening som arrangerar träningar/ tävlingaroch tävlar i olika idrotter, bland annat MK Open.
Många av våra medlemmar tränar på Måndagsklubben GYM

Måndagsklubben IF

Följ oss på Facebook
 
och Instagram

Värdegrund

Alla är välkomna att bli medlem i Måndagsklubben IF, samtliga medlemmar ska följa MK IF:s stadgar och policies. MK IF är en politiskt och religiöst obunden förening.

Förhållningssätt

Respekt, ödmjukhet och förståelse ska genomsyra vår verksamhet. I vår idrottsförening uppför vi oss mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig mot oss. Vårt uppförande präglas av omtanke och uppmuntran. Kränkningar, mobbning och våld tolereras inte i vår förening. Omtanke gäller även mot material. Våld och åverkan gentemot material accepteras inte. Ingen diskriminering oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder får förekomma. Den som ser/misstänker att något av ovanstående förekommer i föreningens verksamhet, ska omedelbart uppmärksamma ledare/styrelse på detta.

Narkotika och Doping

I vår idrottsförening motverkar vi alla former av droger genom att själva uppträda föredömligt. Narkotika och dopingpreparat är förbjudna enligt svensk lag. Skulle det mot förmodan förekomma i föreningens verksamhet kommer styrelsen att kontakta polisen. Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet använder narkotika och/eller doping ska uppmärksamma ledare/styrelsen på detta

Vi har vaccinerat föreningen mot doping http://www.rf.se/vaccinera