OM OSS

Måndagsklubben bildades 2010 av ett glatt gäng som träffades och utforskade den nya träningsformen crossfit varje måndag.

 
Under namnet Måndagsklubben CrossFit Falun gick vi med i Korpen för att kunna bli en RF-ansluten förening och 2013 i Svenska Styrkelyftförbundet och i Svenska Tyngdlyftningsförbundet. 

Måndagsklubben var tidig med att arrangera crossfittävlingar i Sverige, bland annat MK Open samt serietävlingar och klubbmästerskap i styrkelyft respektive tyngdlyftning.

År 2016 fick Måndagsklubben IF sitt nuvarande namn, eftersom vi under årens lopp hade expanderat och tävlade i flera discipliner. Numera är föreningen även medlem i Swe3F, med målet att få Funktionell Fitness godkänd som idrott inom Riksidrottsförbundet.

Vi är idag verksamma i sektionerna: CrossFit, Funktionell Fitness och Styrkelyft.

Ett av föreningens stora mål var att ha en egen plats där vi kunde träna tillsammans. När Marcus Herou slog upp portarna till sitt nya gym (som också heter Måndagsklubben) i augusti 2016 var vår önskan uppfylld. 
 
Måndagsklubben IF och gymmet Måndagsklubben  är två helt olika juridiska personer. Enklast förklaras det med att Marcus äger och driver gymmet Måndagsklubben AB, medan Måndagsklubben IF är en idrottsförening med medlemmar som tävlar i olika idrotter, och många av våra medlemmar tränar på gymmet Måndagsklubben.

Följ oss på Facebook
 
och Instagram

Värdegrund

Alla är välkomna att bli medlem i Måndagsklubben IF, samtliga medlemmar ska följa MK IF:s stadgar och policies. MK IF är en politiskt och religiöst obunden förening.

Förhållningssätt

Respekt, ödmjukhet och förståelse ska genomsyra vår verksamhet. I vår idrottsförening uppför vi oss mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig mot oss. Vårt uppförande präglas av omtanke och uppmuntran. Kränkningar, mobbning och våld tolereras inte i vår förening. Omtanke gäller även mot material. Våld och åverkan gentemot material accepteras inte. Ingen diskriminering oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder får förekomma. Den som ser/misstänker att något av ovanstående förekommer i föreningens verksamhet, ska omedelbart uppmärksamma ledare/styrelse på detta.

Narkotika och Doping

I vår idrottsförening motverkar vi alla former av droger genom att själva uppträda föredömligt. Narkotika och dopingpreparat är förbjudna enligt svensk lag. Skulle det mot förmodan förekomma i föreningens verksamhet kommer styrelsen att kontakta polisen. Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet använder narkotika och/eller doping ska uppmärksamma ledare/styrelsen på detta

Vi har vaccinerat föreningen mot doping http://www.rf.se/vaccinera